Dwyfor Columbian High Roast Filter Coffee

Sweet citrus/orange flavours

Dwyfor Columbian High Roast Filter CoffeeA rich and darkly roasted 100% columbian coffee for use in cafetiere and bulk brew methods of brewing. The strong body combines with a  dark roast to produce  sweet citrus/orange flavours to create a rich and aromatic drink, enjoyable with or without milk.

Sizes Available
  • Filter ground 50 x 85g
  • Filter ground 12 x 227g

Coffi hidlo, rhost uchel, colombiaidd dwyfor

Coffi cyfoethog 100% o golombia wedi’i rostio’n dywyll i’w ddefnyddio mewn cafetiere  a pheiriannau dulliau mwydo bras. Mae’r cryfder yn cyfuno gyda rhost tywyll i gynhyrchu blas sitrws/oren melys i greu diod cyfoethog ac aromatig, y gellir ei fwynhau gyda neu heb lefrith.

Ar Gael
  • Coffi mâl wedi’i hidlo 50 x 85g
  • Coffi mâl wedi’i hidlo 12 x 227g