Dwyfor Costa Rica Espresso Beans

The best Costa Rican coffee

Costa Rica Fairtrade BeansAltitude plays its part in these high grown Arabica coffee beans.  They are grown at heights of over 1250 metres. The best Costa Rican coffees offer a medium bodied espresso with a light acidity. The coffee can be enjoyed as an espresso or mixed with milk.

Sizes Available
  • 6 x 1kg

Ffa espreso costa rica masnach deg Dwyfor

Mae uchder wedi chwarae ei ran yn y ffa coffi arabica hyn a dyfir ar lechweddau uchel. Tyfir hwy ar uchder o dros 1250 metr. Mae coffi gorau costa rica yn cynnig espreso canolig o gorff gydag asidedd ysgafn. Gellir mwynhau’r coffi fel espreso neu wedi’i gymysgu â llefrith.

Ar Gael
  • 6 x 1kg