Dwyfor Exclusive Fairtrade Omni Grind

Dark and Smooth Espresso

Fairtrade ExclusiveA blend of the finest Mexican Arabica and African Robusta beans which when roasted creates a dark and smooth espresso with a slightly sweet and fruity balanced flavour. The slight acidity lingers on the palate and cuts through the volume of milk to produce a great cappuccino or latte.

Sizes Available
  • Omni grind  x 250g

Espreso unigryw masnach deg Dwyfor

Cymysgedd o’r ffa arabica mecsicanaidd a ffa robusta affricanaidd gorau wedi’u rhostio, yn creu espresso tywyll llyfn gyda blas cytbwys melys a ffrwythus. Mae’r blas asidedd ysgafn ar y daflod ac yn torri drwy’r llaeth i gynhyrchu cappuccino neu latte gwych.

Ar Gael
  • Mâl omni  250g