Dwyfor Gold Espresso Beans

smooth, rich and aromatic

Dwyfor Gold Espresso BeansA specially blended combination of arabica  and robusta beans.  These espresso beans have been selected and priced to compete in the market place.  The coffee produced is smooth, rich and aromatic with a good acidity. It works well with milk based drinks, like cappuccino and latte.

Available Sizes

  • Beans 6 x 1kg

Ffa espreso aur Dwyfor

Cyfuniad arbennig o ffa arabaidd a robusta. Dewiswyd a phrisiwyd y ffa hyn i gystadlu yn y farchnadfa. Mae’r coffi a gynhyrchir yn llyfn, yn gyfoethog ac yn  aromatig gydag asidedd da. Mae’n gweithio’n dda gyda diodydd sydd â llefrith yn sail iddynt, fel cappuccino a latte.

Ar gael

  • Ffa 6 x 1kg