Dwyfor Java Cafetiere

Strong body and chocolate notes

Dwyfor Java CafetiereRich and aromatic dark blend. This coffee is all about big flavours with Indonesian beans providing a strong body and chocolate notes.  A moreish and full drink with an aftertaste that lingers on the palate for a long time.  Best enjoyed with a dash of heated milk.

Sizes Available
  • Cafetiere ground 100 x 18g

Coffi cafetiere java masnach deg Dwyfor

Cymysgfa dywyll, cyfoethog ac aromatig. Mae gan y coffi hwn ddigonedd o flas gyda ffa o indonesia yn rhoi gafael a nodau siocled cryf. Mae’n ddiod lawn â blas mwy arni, gydag ôl-flas sy’n oedi ar eich taflod am amser hir. I’w fwynhau orau gyda joch o lefrith cynnes.

Ar Gael
  • Coffi mâl cafetiere 100 x 18g