Dwyfor Leonardo Espresso Coffee Beans

Dwyfor Leonardo Espresso Coffee BeansThis was our first blend and it is still a favourite with many of our customers. A blend of South American and African robusta beans it is medium roasted and has a good level of sweetness and a low acidity. It can be enjoyed either black or as a cappuccino or latte.

Sizes Available

  • Beans 6 X 1kg
  • Espresso Ground 6 X 1kg

Ffa coffi espresso Leonardo Dwyfor

Hwn oedd ein cymysgedd cyntaf ac mae’n parhau i fod yn ffefryn gyda llawer o’n cwsmeriaid. Yn gymysgedd o ffa de america a ffa robusta affricanaidd, caiff ei rostio’n ganolig ac mae ganddo lefel dda o felyster ac asidedd isel. Gellir ei fwynhau naill ai’n ddu neu fel cappuccino neu latte.

Sizes Available

  • Ffa 6 X 1kg
  • Espreso mâl 6 X 1kg