Dwyfor Rich Roast Fairtrade Omni Grind

Darkly roasted complex and rich

Fairtrade Rich Roast100% Arabica coffee beans from the high but gentle slopes of Columbia. It is a darkly roasted complex and rich coffee that works well alone or in milk based drinks. This is one of our finest coffees and has a good level of sweetness and is rounded and pleasing on the palate.

Sizes Available
  • omni grind 1 x 250g

Ffa espreso rhost cyfoethog masnach deg dwyfor

100% ffa coffi arabica o lechweddau uchel ond graddol colombia. Mae’n goffi cymhleth, cyfoethog wedi’i rostio’n dywyll  ac yn gweithio’n dda ar ei ben ei hun neu mewn diodydd â llefrith yn sail iddynt. Dyma un o’n  coffïau gorau ac mae ganddo lefel dda o felyster, yn  grwn a boddhaol ar y daflod.

Ar Gael
  • Mâl omni  x 250g