About Us

A brief history of the Dwyfor Coffee brand

Dwyfor Coffee Company started life over 18 years ago.  Michael Squire the proprietor and Managing Director of Dwyfor began his business from the  humblest of  beginnings, in a shed in his garden. After travelling to the four corners of the world for many years, he returned to begin his Coffee business.  He had identified an opportunity for Dwyfor to produce and sell quality coffees, coffee machines, teas and chocolate to cafes, restaurants, tea rooms offices, universities and schools centred in North Wales, at a time when a frothy coffee meant instant coffee whisked with hot milk.

Michael had then and still has a great passion and insight for flavour; he has a well developed and keen palate which can detect the subtleties and flavours that mark the different coffee beans. He is a master blender of the two beans that contribute to most coffee blends, Arabica and Robusta beans. These blends have given Dwyfor their signature coffees, such as Dwyfor Rich Roast and Dwyfor Exclusive. Once the blend has been given the final seal of approval after endless testing by Michael and his team, it is sent to our roasters, who will  carefully replicate the blend exactly and it will then be prepared and packed into Dwyfor bags and despatched to arrive in our warehouses ready to be sold to our discerning customers.

In 2006, Michael moved Dwyfor Coffee into the current custom built premises in Nefyn, on the beautiful Lleyn Peninsula. The then First Minister of Wales opened the new Dwyfor business complex.  Here you will find offices, warehouses, training facilities and engineering work shops to enable Dwyfor to pursue its business.  The business has developed over the years and Dwyfor has become one of the major independent, Fairtrade Coffee suppliers in Wales.  Sales continue to grow as the public’s thirst for good coffee increases.  Despite the arrival of branded coffee houses in North Wales, Dwyfor’s strong branded image can be seen far and wide.  The Dwyfor Coffee Company brand gives confidence for consumers where ever it is seen.

Gwybodaeth am gwmni Coffi Dwyfor cyf

Sefydlwyd Cwmni Coffi Dwyfor dros 18 mlynedd yn ôl. Sefydlodd  y perchennog a’r Rheolwr Gyfarwyddwr presennol sef Michael Squire, y busnes o ddechreuad di-nod, mewn sied yn ei ardd. Cyn hynny roedd wedi teithio o amgylch y byd am nifer o flynyddoedd ac roedd wedi gweld cyfle i gynhyrchu a gwerthu, coffi o safon, peiriannau coffi, te a siocled,  i gaffis, bwytai ac ystafelloedd te yng Ngogledd Cymru yn bennaf. Mae gan Michael frwdfrydedd mawr a chraffter a hoffter o adnabod blas yr hyn y mae yn ei greu. Mae wedi datblygu ei grefft o allu synhwyro ysgafnder a blas sy’n nodweddiadol o’r ffa coffi gwahanol. Mae’n feistr ar gyfuno ffa coffi o safon uchel sydd yn  unigryw i gwmni Dwyfor.
Yn 2006, symudodd Michael gwmni Coffi Dwyfor i’r adeiladau presennol yn Nefyn, ar Benrhyn hyfryd Llŷn. Agorwyd y safle gan Brif Weinidog Cymru ac yno mae swyddfeydd, warws a gweithdai y peiriannau paratoi sy’n galluogi cwmni Dwyfor i gynnal y busnes. Mae’r busnes wedi datblygu dros y blynyddoedd, ac wedi dod yn un o’r prif gyflenwyr Coffi Masnach Deg yng Nghymru. Mae’r ffigyrau gwerthu’n parhau i dyfu wrth i awydd y cyhoedd am goffi da gynyddu. Er gwaetha’r mewnlifiad o dai coffi cadwyn, mae delwedd gref Dwyfor i’w weld yn eang iawn. Mae Dwyfor yn ennyn hyder defnyddwyr lle bynnag y’i gwelir.