Installation of Coffee Machines

Probably your wisest investment.

One of the most important pieces of equipment in any café, restaurant or bar is the machine that makes coffee.  We at Dwyfor are able to offer a first class service when it comes to installation of your machine.

Our professionally trained engineers, will call and survey your site to ensure that your machine can function at the best level and importantly that it is in the best place for your service operation.

Most equipment can be connected via a 13amp socket but larger machines may need single or even three phase electricity.  We can advise on this for you.

The majority of machines will need to be plumbed in and therefore, you will need to have a connection close to the machine installed.  Our engineer will be able to give you all the information you need and then once everything is in place, he can install your machine.

Gosod Peiriannau Coffi

Un o’r darnau pwysicaf o gyfarpar mewn unrhyw gaffi, bwyty neu far yw’r peiriant sy’n gwneud coffi.  Yng nghwmni Dwyfor, rydym yn gallu cynnig gwasanaeth o’r safon uchaf o ran gosod eich peiriant.

Bydd ein peirianwyr, sydd wedi cael eu hyfforddi’n broffesiynol, yn galw draw ac yn gwneud arolwg o’ch safle i sicrhau y gall eich peiriant weithio ar y lefel orau, ac yn bwysicach, ei fod yn y lle gorau i’ch anghenion chi.

Gellir cysylltu y rhan fwyaf o’r cyfarpar drwy soced 13amp, ond efallai y bydd peiriannau mwy o faint angen trydan un cam neu hyd yn oed drydan dri cham.  Gallwn roi cyngor i chi ar hyn.

Bydd angen gwaith plymwr i osod y rhan fwyaf o beiriannau, ac oherwydd hynny, byddwch angen cysylltiad yn agos at y fan lle bwriedir gosod y peiriant.  Bydd ein peiriannydd yn gallu rhoi’r holl wybodaeth y byddwch ei hangen, ac unwaith y bydd popeth yn ei le, gall osod y peiriant i chi.